Miten haen Kelloseppä-
kouluun?

Koska Kelloseppäkoulu ei ole mukana yhteishaussa, hakeminen opiskelemaan kellosepäksi tai mikromekaanikoksi tapahtuu Kelloseppäkoulun omalla hakulomakkeella. Järjestämme lisäksi kaksipäiväiset pääsykokeet, joiden pohjalta opiskelijavalinta tapahtuu. Mikäli hakijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, järjestämme tarvittaessa kielikokeen ennen varsinaista pääsykoetta.

Täytä hakulomake tietokoneella (jos koneella ei ole Acrobat Reader-ohjelmaa, lataa se maksutta käyttöösi tästä.) ja allekirjoita se.

Lähetä lomake hakuaikana 15.2. - 25.3.2022 (hakemuksen tulee olla perillä 25.3. klo 12 mennessä) yhdessä pohjakoulutuksen todistuskopion (peruskoulu/lukio) kanssa joko sähköisesti osoitteeseen eija.karppinen@kelloseppakoulu.fi
tai paperisena postitse:
Kelloseppäkoulu
Vanha Maantie 11
02650 Espoo.
Kuoreen teksti: Hakemus Kelloseppäkouluun

Lisätietoja:
Eija Karppinen
+94355770
eija.karppinen@kelloseppakoulu.fi


Pääsykoe

Kaikki hakijat, joilla on vaadittava pohjakoulutus, kutsutaan kaksipäiväisiin pääsykokeisiin 19. - 20.4.2022. Pääsykokeen toteutustapa riippuu hakijamäärästä. Pääsykokeet ovat maksuttomat ja ne muodostuvat Psykologitiimi Päämäärä Oy:n suorittamasta psykologisesta soveltuvuuskokeesta, haastatteluista sekä kätevyyskokeista. Pääsykokeisiin ei voi varsinaisesti valmistautua, koska niillä pyritään mittaamaan henkilön soveltuvuutta alalle.

Pääsykokeessa osoitetun soveltuvuuden perusteella valitaan 30 uutta opiskelijaa, joista 15 opiskelijaa kelloseppä- ja 15 mikromekaanikko-koulutukseen. Ensisijainen hakutoive ilmoitetaan haastattelussa.


Valinnasta ilmoittaminen

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan koulun internetsivuilla verkkolehti LUUPISSA, mikäli hakija on antanut luvan nimen julkistamiseen. Valinnasta ilmoitetaan myös kirjeitse kaikille opiskelijoiksi valituille hakijoille. Mahdollisista peruutuspaikoista ilmoitetaan seuraavana varasijalla olevalle välittömästi paikan vapautuessa. Valitun opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikan vastaanottaminen kirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä.