Kello- ja mikromekaniikan perustutkinnossa (uusittu tutkintonimike tuli voimaan 1.8.2000) on kaksi koulutusohjelmaa: kelloalan (kelloseppä) ja mikromekaniikan (mikromekaanikko) koulutusohjelma. Kumpaankin koulutusohjelmaan valitaan vuosittain 14 opiskelijaa. Koulutuksen pituus on molemmissa kolme vuotta (180 osp). Lisäopintoja suorittamalla on mahdollista suorittaa molemmat tutkinnot. Hakijat voivat haastattelun yhteydessä ilmoittaa, kumpaan koulutusohjelmaan he ensisijaisesti haluavat.

Kelloseppä on perinteinen tutkinto, joka tähtää korjaus- ja myyntitehtäviin vähittäis- tai tukkukaupan palveluksessa tai alan itsenäiseksi yrittäjäksi. Noin kolmasosa koulusta valmistuneista kellosepistä on siirtynyt rinnakkaisalojen palvelukseen.

Mikromekaanikon tutkinto on kehitetty kellosepän tutkinnon pohjalta yhdessä tarkkuus-teollisuuden kanssa, joka tarvitsee entistä enemmän korkean käsityötaidon, mekaniikan ja elektroniikan hallitsevia ammattilaisia niin suunnittelu- kuin valmistustehtäviinkin.

Tutkinnon suorittaneiden vahvuutena tarkkuusteollisuuden tehtävissä on puhdas työskentely pieniä käsityökaluja apuna käyttäen sekä kyky arvioida työn laatua sen edetessä. Perinteisen kellosepäntyön vaatima mekanismien ymmärtäminen antaa mikromekaanikoille mahdollisuuden osallistua uusien tuotteiden suunnitteluryhmiin. Mekanismien erikoistuntijoina he pystyvät jo suunnitteluvaiheessa arvioimaan, toimiiko suunniteltu tuote odotetulla tavalla sekä valmistamaan prototyyppejä. Kun kelloseppien perinteiseen tietotaitoon lisätään elektroniikan ja erilaisten liitostekniikoiden tuntemus sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityöskentelytaidot, ovat työntekijän hallinnassa ne keskeiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan
suunnittelu-, kokoonpano- ja huoltotehtävissä elektroniikka- ja muussa tarkkuusteollisuudessa.

Kello- ja mikromekaniikan tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta pitkäjännitteisyyttä ja kokonaisvaltaista paneutumista opintoihin. Noin kaksi kolmasosaa opinnoista on käytännön työtä ja yksi kolmasosa ammattiin liittyvää teoriaa ja yleisaineita. Kouluaikaan sisältyy myös useita viikkoja harjoittelua alan yrityksissä. Päästäkseen vaadittavaan harjaantumistasoon, on opiskelijan tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä. Tästä syystä Kelloseppäkoulussa opiskeleva ei voi samanaikaisesti olla jatkuvasti työssä.

haekelloalamikromekaniikka

Lukukausimaksua ei Kelloseppäkoulussa ole, sen sijaan opiskelijat joutuvat maksamaan noin 1700 - 1800 euroa työkaluista ja koko kouluaikanaan käyttämistään raaka-aineista. Jokaisena koulupäivänä opiskelijat saavat ilmaisen aterian. Opiskeluaikaista asuntoa voi kysyä esimerkiksi HOAS:lta.

Jatko-opinnot

Kelloseppäkoulusta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin Sveitsissä sijaitsevaan WOSTEP-instituuttiin. Instituutti on Sveitsin kelloteollisuuden ylläpitämä ja se järjestää vuosittain kelloalan erikoiskursseja. Kursseja on eri tasoisia, ensimmäisen suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa seuraavalla. Monet suomalaiset kellosepät ovat opiskelleet WOSTEP-instituutissa.

 


 etusivulle

koulutusohjelmat

erikoismyyjäkurssi

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot